2012-12-12             


Можна замовити перші книги видавництва "КЛІО"


Можна замовити перші книги видавництва "КЛІО":


Дмитро Степовик. Українська гравюра бароко.

   Формат 200х260 мм. 496 стор., в т. ч. 200 ілюстрацій. Оправа тверда.

     У книзі на прикладі творчості чотирьох визначних майстрів української барокової графіки XVII й початку XVIII століть - Олександра Тарасевича, майстра Іллі, Леонтія Тарасевича та Івана Щирського - висвітлюються характерні риси одного зі світових мистецьких стилів епохи Просвітництва - стилю бароко. Україна в XVII - XVIII століттях набула унікального досвіду серед країн Центральної та Східної Європи щодо органічного єднання західноєвропейських варіантів стилю бароко з українськими мистецькими традиціями, а в широкому розумінні - зближення православної та католицької естетики у творах на релігійну та світську тематику. Автор детально досліджує феномен українського бароко, визначає його суттєві й формальні риси у порівнянні з автохтонним стилем бароко у мистецтві країн Заходу.
     Понад 200 ілюстрацій різних видів та жанрів гравюри дають уявлення про українську гравюру бароко, в ділянці якої, крім простудійованих чотирьох найвизначніших майстрів, працювали за цієї доби десятки інших граверів.
 
     Ціна 150 грн.Тарас Чухліб. Відень 1683: Україна в боротьбі за “золоте яблуко” Європи.


    Формат 150х225 мм. 560 стор.+вклейка ілюстрацій. Оправа тверда.

     У книзі виствітлюються причини, хід та наслідки Віденської битви 12 вересня 1683 року, найбільшого військово-політичного конфлікту ранньомодерного світу.
     В битві з турками за тогочасну політичну столицю Європи українські козаки, шляхтичі, священики і ченці, міщани і селяни з Червоної Русі (Західної України), Волині, Поділля та Київщини складали 2/3 війська на чолі з королем Речі Посполитої Яном ІІІ Собеським. Історичні події подаються на широкому тлі боротьби Риму, Варшави, Відня та Венеції з Османською імперією за право домінування у Центральнро-Східній Європі.
    Додатки вміщують оригінальний документальний та факсимільний матеріал, зокрема реєстри військ, зображення "летючих листків" з Австрії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції та Угорщини, які ілюструють місце України у міжцивілізаційній боротьбі за "золоте яблуко" Європи в останній чверті XVII століття.

     Ціна 70 грн. Тетяна Таїрова-Яковлєва. Іван Мазепа і Російська імперія. Історія "зради". (Переклад з рос. о. Юрія Мицика).


    Формат 150х225 мм. 400 стор., в т. ч. 44 ілюстрації.

    Дослідження відомого російського історика Тетяни Таїрової-Яковлевої дає відповідь на найактуальніше питання, що стосується діяльності Івана Мазепи: був він зрадником чи ні. Використовуючи матеріали російських та українських архівів, автор розглядає обставини приходу Мазепи до влади, його стосунки з Петром І, внутрішню політику, особисті та ділові взаємини зі старшиною й оточенням російського царя, а також аналізує причини переходу Мазепи до шведів (план "випаленої землі", адміністративна реформа тощо).
    Книга адресована науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України і, зокрема, постаттю Івана Мазепи.

    Ціна 60 грн.