2013-10-25             


Вийшла у світ книга «Вел�...

Вийшла у світ книга «Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У двох книгах. Книга І. Історичні нариси».


(упорядник Олександр Реєнт)

 

Формат 170х240мм, 784 стор. Палітурка тверда.

Ціна 100 грн.

 

   У книзі викладено результати новітніх досліджень ключових питань Першої світової війни 1914–1918 рр., яка відкрила нову епоху в історії людської цивілізації. Знайомлячись із ними, будь-хто зможе відчути глибину збройних конфліктів, трагічність долі народів, утягнутих у них, незворотні зрушення в психології людей. Масштабність соціальних потрясінь простежується у зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас картину доповнюють факти кардинальних змін у свідомості народу, активізації доброчинності, національних рухів, що в українському вимірі каталізували процес формування модерної нації, яка з об’єкта міжнародної політики перетворилася на її безпосередній суб’єкт.

   Пропонований том складається з нарисів про Першу світову війну в історіографічному вимірі, «українську карту» в міжнародних відносинах, політичні сили українства в 1914–1918 рр. та актуалізацію «українського питання», бойові дії на українських теренах, соціально-економічні, духовні та повсякденні проблеми тогочасного суспільства.

   Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

 

ЗМІСТ

Вступне слово (Смолій В. А.)...5

Передмова (Реєнт О. П.)...9

 

Розділ I

Перша світова війна в українській історіографії (Реєнт О. П., Янишин Б. М.)...17

 

 

Розділ II

Українські землі в контексті міжнародних

відносин та національної політики Російської імперії...61

 

Перша світова війна як прояв кризи європейської цивілізації

та її вплив на народи Центрально-Східної Європи (Віднянський С. В.)...62

 

«Українська тема» в політиці держав

австро-німецького блоку й Антанти (Солдатенко В. Ф.)...80

 

Українсько-турецькі взаємини в 1914–1918 рр. (Несук М. Д.)...110

 

Москвофільський фактор і російська влада

напередодні та під час війни (Любченко В. Б.)...122

 

 

Розділ III Військовий чинник у подіях 1914–1918 рр....139

 

Бойові дії (Волковинський В. М.)...140

 

Легіон Українських січових стрільців: військове навчання, виховання, бойовий шлях (Литвин М. Р.)...159

 

Формування з галичан-українців русофільської

орієнтації добровольчих військових загонів (Любченко В. Б.)...179

 

Кампанії Чорноморського флоту (Усенко П. Г.)...193

 

Діяльність спецслужб в Україні (Милько В. І.)...217

 

Військова цензура на Південно-Західному фронті (Кирієнко О. Ю.)...234

 

Російська окупаційна адміністрація

у Галичині та на Буковині (Любченко В. Б.)...248

 

 

Розділ IV Український політикум та

актуалізація «українського питання» в ході війни...301

 

Перша світова війна й політичні сили українства (Реєнт О. П.)...302

 

Націєтворчі процеси й «українське питання» в умовах війни (Коляда І. А.)...309

 

Пошук шляхів національного державотворення:

українська проблематика на сторінках регіональної преси (Крижановська О. О.)...319

 

Позиція депутатів ІV Державної

думи щодо «галицького питання» (Милько В. І.)...326

 

Легітимістський рух в українських губерніях (Машкін О. М.)...333

 

Західноукраїнська інтелігенція в роки війни (Рубльов О. С.)...342

 

Союз визволення України: заснування,

політична платформа, інформаційно-дипломатична діяльність (Патер І. Г.)...363

 

 

Розділ V Соціально-економічне становище та повсякденне життя українського соціуму...377

 

Економічне становище в підросійській Україні

(Реєнт О. П., Сердюк О. В., Шевченко В. В.)...378

 

Соціально-економічні процеси в

південноукраїнському регіоні (Турченко Г. Ф.)...408

 

Добробут населення міст Правобережної

України напередодні війни (Молчанов В. Б.)...433

 

Повсякденне життя і суспільні настрої населення (Вільшанська О. Л.)...440

 

Маргіналізація суспільства. Становище

жінок, дітей, військовополонених (Кирієнко О. Ю.)...467

 

Проблема біженства в українських

губерніях Російської імперії (Лазанська Т. І.)...481

 

Політика українських національних

урядів щодо біженців (Жванко Л. М.)...511

 

 

Розділ VI Функціонування громадських

організацій та релігійне життя населення...535

 

Діяльність громадських організацій у справі

допомоги армії й цивільному населенню (Донік О. М.)...536

 

Соціальне служіння православного

духовенства українських єпархій (Степаненко Г. В.)...562

 

Православ’я на західноукраїнських землях (Стародуб А. В.)...572

 

Православне військове і морське духовенство (Євсєєва Т. М.)...590

 

Греко-католицьке духовенство: політичні,

культурні й соціальні виміри (Заярнюк А. В., Расевич В. В.)...604

 

Гуманітарні проекти менонітських громад України (Берестень Ю. В.)...621

 

 

Розділ VII Україна на завершальному етапі протистояння ворожих сторін...641

 

Визрівання системної кризи в умовах війни (Реєнт О. П.)...642

 

Українська Центральна Рада і Тимчасовий уряд.

УНР. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р. (Реєнт О. П.)...654

 

Західно-Українська Народна Республіка (Рубльов О. С.)...691

 

Післямова (Реєнт О. П., Шевченко В. В.)...708

 

Вибрана бібліографія...711

Покажчик імен...754

Географічний покажчик...768

Список абревіатур і скорочень...779