2014-08-25             


Новина від 2014-08-26...

Вийшла у світ збірка праць літературознавця, письменника, поета Миколи Ільницького «Знаки доби і грані таланту».Книжка охоплює тенденції розвитку української літератури у вертикальному та горизонтальному вимірах: перепрочитання явищ класики та першопрочитання фактів сучасного літературного процесу. Автор простежує динаміку стильових тенденцій, вводить у науковий обіг маловідомі імена, роздумує над проблемами зв’язку літератури і фольклору. Видання розраховане на науковців, студентів і аспірантів та широке коло читачів, які цікавляться проблемами розвитку українського художнього слова у національному та загальноєвропейському контекстах.


Формат 150х220 мм. Вартість 70 грн.

 

ЗМІСТ

 

В. Панченко. Дослідницькі домінанти Миколи Ільницького… 5

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ… 11

Еміграційне шевченкознавство… 12

Динаміка стилів українського модернізму… 47

Стиль. Напрям. Течія… 47

Імпресіонізм… 54

Передсимволізм, символізм… 61

Неоромантизм… 73

Неокласицизм… 82

Футуризм, конструктивний динамізм… 92

Імажинізм, експресіонізм, сюрреалізм… 101

«Мале літературне відродження»:

Літературна критика періоду МУР’у… 109

Об’єднані Словом …129

 

ПОРТРЕТИ… 151

Українська література в «актах осмислення» Дмитра Чижевського… 152

«Пізнавання національної своєрідности…»… 169

Етоси Дмитра Козія… 185

Три формули мого осягнення Антонича… 198

Впровідне слово… 198

Від веретена пісні до теслі слова… 206

«Концерт» Богдана-Ігоря Антонича: виміри музичної

структури поетичного тексту… 218

Пейзажі з вікна: віконна призма в поезії

Богдана-Ігоря Антонича… 226

 

РОЗВІДКИ, РОЗДУМИ, ПОЛЕМІКА… 237

Образ Овідія в українській свідомості… 238

Співзвучності і дисонанси, або Діалог О. Потебні

та Ф. де Сосюра… 253

Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка… 269

«І почулися тихі слова, мов сичання гадюки…»:

символ змії у поезії Івана Франка і Василя Щурата… 276

Ранній український модернізм: польська рецепція… 283

Крізь призму діалогу культур… 300

Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драма

самоідентифікації… 308

 

СИЛЬВЕТКИ, РЕЦЕНЗІЇ… 315

Дві сильветки під одним титулом

(Юрій Барабаш і Григорій Сивокінь) … 316

«...Про що природа прагне розказати» (Поезія Леоніда Талалая) … 325

Що було б, якби?.. – Що буде, якщо?..

Альтернативна історія В. Кожелянка та антиутопія Ю. Щербака… 335

Багатоаспектний діалог Івана Дзюби, або

Що записано в книгу життя… 350

У пошуках загубленого голосу:

Постскриптум до ненаписаного… 357

«...З бароко, і з ампіром, і з модерном»

(Про нові поетичні книжки Юрія Буряка) … 373

Ключі до замкнених текстів… 381

Насолода пізнавання смислів… 386

 

НАД МАТЕРИНОЮ ПІСНЕЮ… 391

Школа материнської пісні… 392

Від весільного перевізника до човна Харона… 396

Поетичні реінтерпретації двох фольклорних сюжетів… 401

«Горіла сосна…»: модифікація символів вогню й води… 408

Іменний покажчик… 417