2014-11-19             


На початку грудня вийде друком книжка "Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна. Українські землі у центрі цивілізаційної кризи".


 

 

У книжці викладено матеріали, що висвітлюють «українське питання» під час наймасштабнішого збройного конфлікту в історії людської цивілізації – Першої світової війни 1914-1918 рр.
Особливий трагізм цього конфлікту для України – одночасна участь українців на боці кожного з ворогуючих між собою блоків держав – Четвертного союзу й Антанти.
Велика війна, попри всі її тяжкі наслідки, відкрила широкий простір для реалізації українських державницьких проектів, однак суверенній Україні у планах країн-переможниць місця не знайшлося. Український народ лишився у лоні кількох держав, породжених війною, революціями та волею тогочасних світових лідерів.

Ціна 20 грн.

 

ЗМІСТ

 

Вступне слово …3

Передмова …5

 

Віднянський С. В.

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ПРОЯВ КРИЗИ ЄВРОПЕЙСЬКО

ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАРОДИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ

ЄВРОПИ …7

Передумови і плани …7

Початок …10

Очікування європейських народів …12

Основні бойові дії 1914–1917 в Європі …14

Кризи, революції 1917–1918 років

і «14 пунктів Вудро Вільсона» … 15

Радикальні зміни 1918 року …21

Мирні конференції і договори 1919–1923 рр. …22

Результати війни для Центрально-Східної Європи

і для українців …25

 

Волковинський В. М.

БОЙОВІ ДІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ …28

Підготовка до війни …28

Воєнні операції літа-осені 1914 року на українських

землях …32

Карпатська битва 1915 року …36

Активні дії Російської армії у 1916 році …40

1917 рік. Останні бойові зіткнення Першої світової війни

на українських землях …43

 

Реєнт О. П.

ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ПО УТВЕРДЖЕННЮ МИРУ

В УМОВАХ ВІЙНИ, ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ІНОЗЕМНОЇ

ОКУПАЦІЇ …45

Участь представників Центральної Ради в укладенні

Брестського миру …45

Політика гетьмана Скоропадського …52

Післямова …61