2019-05-02             


Видавництво "Кліо" за підтримки Українського культурного фонду розпочинає проект з видання книжки "Мудрість передвічна. Афоризми давніх українських мислителів ХІ – поч. ХІХ ст.", упорядкованої письменником та істориком Валерієм Шевчуком


 

 

 

     Проект передбачає підготовку та друк найповнішої збірки афористичних висловів українських авторів «Мудрість передвічна. Афоризми давніх українських мислителів XI – поч. XIX ст.», зібраних, упорядкованих, перекладених та прокоментованих відомим дослідником давньоукраїнської літератури, письменником, лауреатом Шевченківської премії Валерієм Шевчуком.

    Видання продемонструє, що український інтелектуалізм з межі XI ст. і до початку XIX ст. формувався в загальноєвропейському контексті з елементами своєї мислительної ідентифікації.

    Актуальність проекту диктується зростаючою суспільною потребою у глибокому вивченні мудрості поколінь. Ці розмисли про людину та світ – її свободи, віру, національну ідентичність  – важливі для усвідомлення українцями своїх цінностей, історичної пам'яті та формування модерного інтелектуалізму, сучасних правил  співжиття зі світом.

    Проект буде реалізовано за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт».

________________________________________________________________________________________

 

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.